PSPTPO

PENGURUSAN PERSATUAN YCS (PSPTPO)

PERANCANGAN STRATEGIK

 (2011-2015)

PERANCANGAN TAKTIKAL Tahun 2011

PELAN OPERASI

1. Program Keahlian

 

i)          Menambahkan ahli mencapai 100 orang.

 

Sasaran bilangan ahli

 

Tahun

2011

2012

2013

2014

2015

Bil

60

65

70

75

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projek Keahlian

 

Objektif :

i)         Meningkatkan keahlian

 

Penetapan Dasar

Penyelaras persatuan (Pengetua), guru penasihat persatuan dan AJK

 

Aktiviti

i)          Paparan notis pada papan notis YCS.

ii)        Orientasi ahli baru

 

Pemantauan

Guru penasihat YCS

 

Kempen Keahlian

 

Aktiviti 1: Kempen Keahlian

 

Tarikh Pelaksanaan

Januari 2011

 

Pelaksana

Guru  penasihat dan AJK

 

Pelaksanaan

1. Mengadakan mesyuarat AJK

2. Papan notis disediakan oleh AJK dan  

    notis dipaparkan di papan notis YCS.

3. Penarikan ahli baru iaitu pelajar Tingkatan 1

    oleh pelajaran Tingkatan 2.

 

Kos : RM 5 ( untuk kecantikan papan notis)

 

Indikator kejayaan

1. Pertambahan bilangan ahli kepada 60 ahli.

 

 

 

 

 

2.  Program dana  Kewangan

 

i)        Meningkatkan sumber kewangan untuk

       kegunaan aktiviti-aktiviti persatuan.

ii)        Melatih ahli untuk mengurus hal kewangan.

 

 

 

 

 

 

 

Projek dana Kewangan

 

1.  Meningkatkan tabung persatuan

 

Objektif :

i)          Meningkatkan dana persatuan untuk membiayai kos menjalankan aktiviti sepanjang tahun.

ii)         Meningkatkan dana persatuan untuk tujuan aktiviti kebajikan.

 

Aktiviti:

i)          Kutipan yuran ahli

ii)        Love offering

 

Pemantauan:

Guru penasihat

 

 

Projek dana Kewangan

 

Aktiviti 1: Kutipan yuran

 

Tarikh Pelaksanaan

Januari 2011

 

Pelaksana: 

Bendahari

 

Pelaksanaan:

1.         Kutipan yuran sebanyak RM2 daripada setiap ahli.

 

Indikator kejayaan :

1.        Setiap ahli membayar yuran RM2 dan   direkodkan oleh Bendahari.

 

 

Aktiviti 2: Love offering

 

Tarikh Pelaksanaan

Setiap bulan

 

Pelaksana

Bendahari dan AJK

 

Pelaksanaan

1.  Mengedarkan beg derma untuk menerima  sumbangan rela daripada ahli.

 

Indikator kejayaan

1.      Meningkatkan tabung persatuan

 

 

3. Program Peningkatan Pencapaian

 

i)           Meningkatkan kehadiran dan penglibatan ahli dalam perjumpaan dan aktivit persatuan.

ii)          Meningkatkan sifat kepimpinan setiap ahli.

iii)       Mengcungkil  bakat atau kelebihan diri ahli dalam bidang tertentu.

iv)       Memimpin pelajar untuk menilai baik buruk dalam kehidupan seharian iaitu selaras dengan visi see-judge-act.

v)         Mendedahkankan ilmu-ilmu agama Katolik di kalangan ahli

 

 

 

Projek meningkatkan pencapaian

 

Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui aktiviti tahunan.

 

Objektif:

i)  Meningkatkan kehadiran ahli

dalam aktiviti dan mesyuarat

kelab melalui sebaran

maklumat yang tepat dan

cepat

 

ii)  Menambah baikan hubungan antara ahli-ahli persatuan dan seterusnya memupukkan suasana penyayang di kalangan rakan belajar mereka.

 

Penetapan dasar: 

Guru penasihat dan AJK

 

Aktiviti:

i)              Mesyuarat sel

ii)            Bible sharing dan Bible quiz

iii)          Inter school gathering

iv)          Hymn singing competition

v)            Religious movies

 

Pemantauan: 

Guru Penasihat YCS

 

 

Program pencapaian

 

Aktivit 1: Mesyuarat sel

 

Tarikh perlaksanaan

Julai dan Oktober 2011

 

Pelaksana

Guru penasihat, ahli dan AJK

 

Pelaksanaan

1.         Melakonkan situasi yang berlaku dalam kehidupan seharian.

2.         Membincangkan situasi tersebut dalam kumpulan.

3.         Mengkaitkan situasi dalam kitab.

4.         Menasihati ahli mengaplikasikan penyelesaian masalah sperti dalam cerita kitab.

 

Indikator Kejayaan

1.                  Ahli-ahli aktif untuk dalam perbincangan kumpulan sel.

2.            Ahli boleh menyelesaikan masalah melalui see-judge-act.

 

Aktiviti 2: Bible sharing dan kuiz

 

Tarikh Pelaksanaan

Februari dan Ogos 2011

 

Pelaksana

Guru penasihat dan AJK

 

Pelaksanaan

1.             Ahli  di dedahkan dengan pilihan cerita dalam kitab.

2.             Kuiz diadakan untuk menilai kefaham ahli.

 

Indikator Kejayaan

Ahli  lebih memahami cerita dalam kitab.

 

 

Aktiviti 3: Interschool gathering

 

Tarikh Pelaksanaan

Mac 2011

 

Pelaksana

Sekolah-sekolah terlibat

 

Pelaksanaan

1.         Ahli dipimpin untuk mengadakan aktiviti melibatkan sekolah lain.

 

Kos: RM5 seorang

 

Indikator kejayaan: 

Ahli mempelajari sifat kepimpinan.

 

 

Aktiviti 4: Pertandingan menyanyi

lagu gereja antara sekolah

 

Tarikh Pelaksanaan

Julai 2011

 

Pelaksana

Guru penasihat dan ahli

 

Pelaksanaan

1.         Ahli digalakkan untuk menyertai pertandingan menyani lagu gereja mengikut kategori individu ataupun kumpulan.

2.         Ahli dilatih sebelum pertandingan.

  

Kos: RM5 seorang

 

Indikator Kejayaan:

1.         Mencungkil bakat ahli bidang muzik.

 

 

Aktiviti 5: Religious movies.

 

Tarikh Pelaksanaan

Mac, Mei dan Ogos 2011.

 

Pelaksana

AJK  dan guru penasihat

 

 

Pelaksanaan

1.         Ahli menonton cerita agama Katolik melalui DVD.

2.         Guru penasihat akan menjelaskan cerita tersebut selepas menonton.

 

Indikator Kejayaan:

Ahli lebih relaks pada musim peperiksaan.

 

4.Program kesedaran diri dalam  

masyarakat

 

i)       Menanam sifat penyayang di antara ahli melalui aktiviti kebajikan.

ii)     Mengalakkan ahli supaya bersyukur kepada Tuhan.

iii)    Mengalakkan ahli bersefahaman dan berkongsi pengalaman.

 

 

 

Projek kesedaran diri dalam   masyarakat

 

Nama projek: 

Holy Mass, Station of the cross, Lent talk, Praise and Worship

 

Objektif:

1.  Ahli lebih mengenali kepercayaan mereka dan bersyukur kepada Tuhan.

2.  AJK dan ahli lebih mengenali tanggungjawab mereka sebagai ahli YCS dan tugas mereka

     ke atas masyarakat..

3.      AJK dan ahli lebih sedari perkembangan semasa dalam persatuan mereka dan lebih jelas dengan arah tujuan mereka untuk masa hadapan.

 

 

 

 

Aktiviti:

i)                             i)   Mass

ii)                           ii)  Lent talk

iii)                         iii) Praise and worship

 

 

 

Meningkat kesedaran dan imam

 

Aktiviti 1: Praise and Worship

 

 

Tarikh Pelaksanaan

September 2011

 

Pelaksana

Guru penasihat dan Potter and Clay

 

Pelaksanaan

1. Ahli mempelajari cara Praise and worship

 

 

Indikator kejayaan

1. Ahli diharapkan dapat menjadi lebih beriman

 

 

 

 

 

Aktiviti 2: Mass

 

Tarikh Pelaksanaan

Minggu terakhir setiap bulan

 

Pelaksana

Semua AJK dan guru penasihat

 

Pelaksanaan

1. Ahli digalakkan bersembahyang.

 

Indikator kejayaan

1. Ahli lebih bersyukur kepada tuhan.

 

 

Aktiviti 3: Ceramah Kerohanian

 

Tarikh Pelaksanaan

April 2011

 

Pelaksana

Paderi

 

Pelaksanaan

Guru penasihat akan menghubungi peceramah untuk memberi ceramah yang tajuknya bersesuaian dengan tema bulan Lent.

 

Indikator kejayaan

1. Ahli dapat menghayati maksud musim lent.   

 

 

ycs